DUSZPASTERZE

 

Proboszcz

Ks. kan. mgr lic. Grzegorz Szczepaniak

 

Wikariusze

Ks. mgr lic. Paweł Osiński

 Ks. mgr Mariusz Smoliński