II Niedziela Zwykła – Ogłoszenia (17.01.2021)

 1. Jutro, 18 stycznia rozpoczniemy kolejny Tydzień Modlitw o jedność wszystkich chrześcijan. Módlmy się o to aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili jedno, aby świat uwierzył.
 2. W czwartek, 21 stycznia Dzień Babci a w piątek, 22stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwie o naszych zmarłych Babciach i Dziadkach, często to właśnie Oni byli naszymi pierwszymi nauczycielami wiary. Żywym Babciom i Dziadkom okażmy naszą wdzięczność za ich trud i poświęcenie.
 3. W przyszłą niedzielę, tj. 24 stycznia po Mszy Świętej o godz. 11.00 kolejne spotkanie z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii Świętej i ich Rodzicami. Obecność obowiązkowa.
 4. Także w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Chorwacją, którą na początku roku nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Będziemy modlić się za poszkodowanych i zbierać do puszek przed kościołem ofiary na pomoc w odbudowie zniszczonych domów.
 5. Od poniedziałku 25 stycznia rozpoczniemy spotkania kolędowe w kościele. Na godz. 17.00 będziemy zapraszać najpierw kolejne wioski z naszej parafii na Mszę Świętą w intencji mieszkańców. Po Mszy krótkie spotkanie w kościele z mieszkańcami zaproszonych wiosek, rozdanie obrazków kolędowych i możliwość złożenia ofiary kolędowej w podpisanej kopercie, ( imię i nazwisko oraz adres). Ofiary te odnotujemy w kartotece parafialnej. Po spotkaniu będzie można zabrać wodę święconą i samemu pokropić dom lub mieszkanie. Do kościoła na Mszę przychodzi tylko jedna osoba z rodziny. Program Mszy kolędowych podamy w przyszłą niedzielę.
 6. W tym roku ksiądz może przybyć do naszych domów tylko na indywidualne zaproszenie. Dzień i godzinę należy uzgodnić, najlepiej w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.
 7. Przeżywamy rok Świętego Józefa, dlatego w każdą środę po Mszy Świętej o godz. 17.00 odmawiamy Litanię do Świętego Józefa, korzystając z okazji uzyskania w tym roku odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 8. Dzisiaj III niedziela miesiąca, taca inwestycyjna. Bóg zapłać za ofiary.
 9. Polecamy tygodnik Idziemy a w nim ciekawe artykuły: Biblia łączy czy dzieli?, Wiara i polityka, Nowa szczepionka z długą historią, Cztery lata Trumpa, Szczepionki, autorytety i kultura i inne.
 10. W minionym tygodniu do wieczności odeszli : +Helena Szprengiel, +Stanisław Woźniak, +Włodzimierz Adamkiewicz i +Stanisław Malicki, którego pogrzeb będzie jutro o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek…

 

 

 

 

 

Włocławek, 17 października 2020 r.

L.dz. 1054/2020

DEKRET

Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

 1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i z prowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że  dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

 1. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.
 1. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.
 1. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.
 1. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii.

Wszystkim z serca błogosławię.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

Kanclerz Kurii                                                                              Biskup Włocławski

_____________

Treść dekretu należy podać wiernym do wiadomości w niedzielę 18 października br. w ramach ogłoszeń podczas wszystkich Mszy świętych oraz umieścić na internetowych stronach parafialnych (i w innych mediach społecznościowych).

 

Artur Niemira, kanclerz Kurii