KANCELARIA

 

 

Kancelaria Parafialna

 

czynna codziennie

od 800 do 900

i od 1530 do 1645.

 

 

w niedzielę i święta oraz w I piątki i I soboty miesiąca

nieczynna

 

NUMER  KONTA  BANKOWEGO: 91 9559 1014 0009 1239 2000 0001

 

 

SAKRAMENTY

 

WYKAZ  DOKUMENTÓW  POTRZEBNYCH 

DO  SAKRAMENTÓW  ŚWIĘTYCH  I  KATOLICKIEGO  POGRZEBU

CHRZEST

§  akt urodzenia dziecka (odpis),

§  dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),

§  zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

BIERZMOWANIE

§  metryka chrztu,

§  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

§  w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

I  KOMUNIA  ŚWIĘTA

§  metryka chrztu dziecka.

 

MAŁŻEŃSTWO

§  aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

§  dowody osobiste,

§  ostatnie świadectwo katechizacji,

§  świadectwo bierzmowania,

§  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

§  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB  KATOLICKI

§  akt zgonu,

§  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).